Chuyển đổi Shapefile sang MBTiles trực tuyến


Tải lên tập tin SHP (.shp, .shx, .dbf, .prj) của bạn
Kéo và thả tập tin tại đây...

Chú thích

Công cụ này cho phép tải lên và chuyển đổi nhanh tập tin SHP (được sử dụng rộng rãi trong các phần mềm như ESRI ArcGIS và ArcView) sang định dạng MBTiles (được sử dụng rộng rãi trên các ứng dụng di động iOS, Android).

Lưu ý: Hệ thống giới hạn tổng kích thước các tập tin chuyển đổi/lượt là 200 MB và thời gian tải xuống là 24h.