Chuyển đổi MBTiles sang PNG trực tuyến


Tải lên tập tin MBTiles của bạn
Kéo và thả tập tin tại đây...

Chú thích

Công cụ này cho phép chuyển đổi nhanh tập tin MBTiles sang định dạng phù hợp hiển thị trên ứng dụng GeoPFES. Bạn có thể chuyển đổi đồng thời nhiều tập tin, tải xuống nhanh hoặc gửi kết quả đến email.

Lưu ý: Hệ thống giới hạn tổng kích thước các tập tin chuyển đổi/lượt là 200 MB và thời gian tải xuống là 24h.